สุรใจ ศิรินุพงศ์

สุรใจ ศิรินุพงศ์ (เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2471) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 2 สมัย และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา

สุรใจ ศิรินุพงศ์
ไฟล์:สุรใจ ศิรินุพงศ์.jpg
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (95 ปี)
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
คู่สมรสคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์

ประวัติ แก้

สุรใจ ศิรินุพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2471 เป็นบุตรของนายจวน กับนางอม ศิรินุพงศ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และ พาณิชยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากมหาวิทยาลัย Vanderblit ประเทศสหรัฐอเมริกา [1] สมรสกับคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์

งานการเมือง แก้

อดีตเคยเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากร ต่อมา สุรใจ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2529 ก่อนเกษียณอายุราชการได้รับเลือกรวม 2 ครั้ง ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2543 [2]

เขาเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชน[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

สุรใจ ศิรินุพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคความหวังใหม่

สมาชิกวุฒิสภา แก้

สุรใจ ศิรินุพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดสงขลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประวัติสุรใจ ศิรินุพงศ์
  2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๓, ๘ มิถุนายน ๒๕๒๒