สุรใจ ศิรินุพงศ์

สุรใจ ศิรินุพงศ์ (เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2471) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 2 สมัย และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา

สุรใจ ศิรินุพงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (91 ปี)
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
คู่สมรส คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์

ประวัติแก้ไข

สุรใจ ศิรินุพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2471 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และ พาณิชยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากมหาวิทยาลัย Vanderblit ประเทศสหรัฐอเมริกา [1] สมรสกับคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากร ต่อมา สุรใจ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2529 ก่อนเกษียณอายุราชการได้รับเลือกรวม 2 ครั้ง ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2543 [2]

เขาเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชน[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุรใจ ศิรินุพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคความหวังใหม่

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

สุรใจ ศิรินุพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดสงขลา

อ้างอิงแก้ไข