สุรินทร์ เริงอารมณ์

พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทร.) เกิดวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2490 ที่ กรุงเทพมหานคร สมรสกับ นาวาโทหญิง รัตนา เริงอารมณ์ มีบุตรี 3 คน

การศึกษาแก้ไข

 • ระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2506
 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2508
 • นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 63 วิทยาศาสตร์บัณทิต โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2513
 • Master of Sciences in Operations Research at Stanford University USA พ.ศ. 2522
 • Master of Sciences in Statistics at Stanford University USA พ.ศ. 2522
 • นายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 42 พ.ศ. 2525
 • นายทหารนักเรียนวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 26 พ.ศ. 2537
 • นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 43 พ.ศ. 2543
 • นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2549

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • นายทหารปราบเรือดำน้ำ ร.ล.ปิ่นเกล้า ตุลาคม พ.ศ. 2514
 • ต้นเรือ ร.ล.สัตหีบ ตุลาคม พ.ศ. 2516
 • ต้นเรือ ร.ล.พงัน
 • ประจำกองวิจัยและพัฒนาการรบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ฯ ต.ค.22
 • ผู้บังคับการ เรือหลวงปราบปรปักษ์ ตุลาคม พ.ศ. 2525
 • ผู้บังคับการ เรือหลวงราชฤทธิ์ ตุลาคม พ.ศ. 2526
 • ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ กันยายน พ.ศ. 2529
 • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองเรือยุทธการ ตุลาคม พ.ศ. 2533
 • เสนาธิการ กองเรือปราบเรือดำน้ำ ตุลาคม พ.ศ. 2534
 • เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ตุลาคม พ.ศ. 2536
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงปักกิ่ง ตุลาคม พ.ศ. 2537
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ตุลาคม พ.ศ. 2542
 • เสนาธิการ กองเรือยุทธการ ตุลาคม พ.ศ. 2544
 • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตุลาคม พ.ศ. 2545
 • เสนาธิการทหารเรือ ตุลาคม พ.ศ. 2548
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2549
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549