สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ

นักร้อง นักแสดงชาวไทย

#เปลี่ยนทาง เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 2