สุรจิตร ยนต์ตระกูล

นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล (เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2504) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

สุรจิตร ยนต์ตระกูล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (61 ปี)
พรรค เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

สุรจิตร ยนต์ตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของนายไชยวัฒน์ และนางอารีรัตน์ ยนต์ตระกูล มีพี่น้อง 5 คน หนึ่งในนั้นคือนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาและรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางจารุวรรณ มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2554 ลงสมัครในสังกัดพรรคเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 2

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุรจิตร ยนต์ตระกูล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข