สุปัน พูลพัฒน์ (26 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 - 28 มกราคม พ.ศ. 2517) อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 สมัย และอดีตกรรมการอำนวยการพรรคอิสระ

สุปัน พูลพัฒน์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 กรกฎาคม พ.ศ. 2456
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เสียชีวิต28 มกราคม พ.ศ. 2517 (60 ปี)
พรรคการเมืองพรรคอิสระ (2512—2517)
คู่สมรสยุ่น พูลพัฒน์

ประวัติ

แก้

สุปัน เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 ที่ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบุตรของนายมั่น กับนางบัง พูลพัฒน์ มีพี่น้อง 2 คน เขาสมรสกับนางยุ่น พูลพัฒน์ (สกุลเดิม ศรีบุญลือ) มีบุตรธิดา 6 คน

สุปัน เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ต่อมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จนจบประโยคครูพิเศษมูล (พ.) และปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต (ธ.บ.) ในปี พ.ศ. 2485[1]

การทำงาน

แก้

สุปัน เริ่มรับราชการเป็นข้าราชการครูชั้นจัตวา ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2472 ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 ได้เปลี่ยนมาเป็นสารวัตรชั้นจัตวา อำเภอกมลาไสย และเป็นเสมียนมหาดไทยในเวลาต่อมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2480 จึงกลับไปเป็นครูที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์อีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2484 เขาได้โอนไปรับราชการเป็นรองจ่าศาลแพ่ง ที่จังหวัดมหาสารคาม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2491 ได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา และลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2495 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

สุปัน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งแรกใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 และอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 ต่อมาเมื่อพ้นจากการเป็น ส.ส. เหตุเพราะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2501 เขาจึงกลับเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวง

เขาลาออกจากราชการอีกครั้ง เพื่อสมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคอิสระ ซึ่งเขาร่วมจัดตั้งและเป็นกรรมการอำนวยการพรรค เมื่อปี พ.ศ. 2511[2]

นอกจากนี้ สุปันได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10 เมื่อ พ.ศ. 2512 - 2514 และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการไปเจรจาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศกัมพูชา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

สุปัน พูลพัฒน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่สังกัดพรคการเมือง[3]
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคอิสระ (พ.ศ. 2512)

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุปัน จะใช้เวลาในการแต่งตำราเกี่ยวกับกฎหมาย จนกระทั่งเริ่มป่วยด้วยโรคหัวใจ และเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนกระทั่วถึงแก่กรรม ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2517[1] มีพิธีพระราชทานเพลิงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ นายสุปัน พูลพัฒน์ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2517 เข้าถึงจาก [1]
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓๐, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘