เปิดเมนูหลัก

สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์

สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และนักธุรกิจชาวไทย

สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 (64 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางสาวสิริพร ฐิติไชโย (นอกสมรส)
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 มีชื่อเล่นว่า "สอง" เป็นบุตรชายของนายลิ้มเซ็ก แซ่ตั้ง และนางเซียะฮวย แซ่โล้ว เป็นลูกชายคนเล็กในพี่น้อง 6 คน คือ นายสกุล ปัญญาสกุลวงศ์ นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ นางยุพาวันต์ ปัญญาสกุลวงศ์ นางวิภา ปัญญาสกุลวงศ์ และนายยงยุทธ ปัญญาสกุลวงศ์

นายสุทธิ เกิดและเติบโตในย่านคลองเตย เริ่มเข้าเรียนครั้งแรกประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอักษรวิทยา ประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นายสุทธิ ใช้ชีวิตคู่กับนางสาวสิริพร ฐิติไชโย มีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ นางสาวพิชามณช์ ปัญญาสกุลวงศ์, นายสพลกิตติ ปัญญาสกุลวงศ์, นายเอกลักษณ์ ปัญญาสกุลวงศ์, และนายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์[1]

การทำงานด้านธุรกิจแก้ไข

นายสุทธิเริ่มต้นการทำงานจากการขายข้าวมันไก่ที่เวิ้งนครเกษม และมาขายแก๊ส ขายข้าวสาร และขายของชำที่ตลาดบางจาก ชื่อร้านอุดมภัณฑ์ จากนั้นนึงย้ายมาดูแลกิจการขนส่งแก๊สที่สี่แยกคลองตัน ปละเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอสังหาริมทรัพย์ในเครือ "นิรันดร์กรุ๊ป" ร่วมกับพี่น้อง โดยบริหารงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และโรงแรมเป็นเวลากว่า 40 ปี

ปัจจุบันคุณสุทธิดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทดังต่อไปนี้

การทำงานด้านการศึกษาแก้ไข

นายสุทธิมีความสนใจในการพัฒนาการศึกษาเป็นพิเศษ โดยได้ผลักดันการพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมโรงเรียนชั้นนำ และเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยปัจจุบันนายสุทธิดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิริรัตนาธร, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชดำริ, ประธานกรรมการวิทยาลัยพณิชยการบางนา, และอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ในอดีตนายสุทธิยังเคยเป็นที่ปรึกษาสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย, อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยอีกด้วย

การทำงานด้านการเมืองแก้ไข

นายสุทธิ มีปณิธานในการทำงานการเมืองเพื่อตอบแทนสังคม โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็น

  • อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล
  • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายเจริญ คันธวงศ์ (2531-2533)
  • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตรีสนั่น ชจรประศาสน์ (2533)
  • อดีตรองประธานประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่าฯ ดร.พิจิตต รัตตกุล (2539-2543)
  • อดีตรองประธานประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่าฯ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (2547-2551)
  • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (2550-2554 และ 2554-2557)
  • อดีตโฆษกคณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (2550-2554)

นายสุทธิเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 8 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เป็นสมัยแรก ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนงและเขตบางนา[2] โดยสามารถเอาชนะนายวัฒนา เซ่งไพเราะ จากพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ และเป็น- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข