สุคนธ์ กาญจนาลัย

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย เป็นกรรมการกฤษฎีกา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นอดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์[1]

สุคนธ์ กาญจนาลัย
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2539 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 มีนาคม พ.ศ. 2475 (89 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สุคนธ์ กาญจนาลัย เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2475 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27

การทำงานแก้ไข

สุคนธ์ กาญจนาลัย รับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์สัมพันธ์ อธิบดีกรมทะเบียนการค้า และอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) ในปี พ.ศ. 2538 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

สุคนธ์ กาญจนาลัย ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[2] ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข