สุขศาสตร์

(เปลี่ยนทางจาก สุขอนามัย)

สุขศาสตร์ (อังกฤษ: hygiene) เป็นชุดการปฏิบัติซึ่งกระทำเพื่อรักษาสุขภาพ องค์การอนามัยโลกนิยามว่า "สุขศาสตร์หมายถึงภาวะและการปฏิบัติที่ช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรค"[2] อนามัยส่วนบุคคลหมายถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย

Poster to raise awareness about the importance of clean water for good hygiene (poster designed for use in Asian countries).[1]

สุขศาสตร์มีความหมายกว้างกว่าความสะอาด โดยรวมทางเลือกนิสัยส่วนบุคคลว่าอาบน้ำ ล้างมือ ตัดเล็บและเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจกับการรักษาพื้นผิวของบ้านและที่ทำงานให้สะอาดและปลอดเชื้อโรค

บางสังคมอาจถือว่าการปฏิบัติสุขศาสตร์บางอย่างเป็นประจำเป็นนิสัยที่ดี ขณะที่การละเลยสุขศาสตร์อาจถือว่าน่ารังเกียจ ไม่เคารพหรือคุกคาม

อ้างอิง แก้

  1. "Water, Sanitation and Hygiene Poster Set with Trainer Guide". Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST). March 2013.
  2. "Hygiene". World Health Organization (WHO).