สุขวิช รังสิตพล

สุขวิช รังสิตพล (เกิด 5 ธันวาคม 2478) เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ และพรรคไทยรักไทย

สุขวิช รังสิตพล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม 2537 – 11 ธันวาคม 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน 2539 – 8 พฤศจิกายน 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม 2538 – 24 พฤศจิกายน 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน 2539 – 14 สิงหาคม 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า สัมพันธ์ ทองสมัคร
ถัดไป ชิงชัย มงคลธรรม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (85 ปี)
พรรคการเมือง ความหวังใหม่
ไทยรักไทย
คู่สมรส ผิวผ่อง รังสิตพล

ประวัติ

สุขวิช รังสิตพล เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2478 เป็นบุตรของนายสมบูรณ์ กับนางจินตนา รังสิตพล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2503[1] และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์

เขาสมรสกับนางผิวผ่อง ณรงค์เดช มีบุตร 3 คน

การศึกษา

การทำงาน

 • 2500-2535 บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ประเทศไทย
 • 2536-2537 ผู้ว่าการการทางพิเศษ
 • 2537 ประธานกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุขวิช ได้วางมาตรฐาน ราคาทางด่วนต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 500 ล้านบาท และต้องมีทางเลียบทางด่วน ไว้ 300 กิโลเมตร ซึ่งไม่สามารถทำได้สำเร็จหลังจากการลาออก ของนายสุขวิช รังสิตพล[2]

ประธานองค์การรถไฟฟ้ามหานคร

 • วางแผนแม่บทรถไฟฟ้า ใยแมงมุม 300 กิโลเมตรในกรุงเทพมหานคร
 • วางแผนแม่บทรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง

งานการเมือง

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 และเป็นสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคความหวังใหม่ ในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2545 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทย หลังการยุบรวมพรรคความหวังใหม่ เข้ากับ พรรคไทยรักไทย [3]

เขามีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีอื้อฉาวเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เกินราคาสำหรับโรงเรียน[4] แต่ถูกตัดสินให้พ้นผิดในคดีหมิ่นประมาทในเวลาต่อมา[5] สุขวิชยังถูกวิจารณ์ว่ายังคงคำสั่งห้ามนักศึกษารักร่วมเพศและข้ามเพศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยว่า คนรักร่วมเพศไม่ต่างจากคนติดยาเสพติดที่ต้องการรักษา และไม่ต้องการให้เป็นแบบอย่างแก่เด็ก[6]

นายสุขวิช รังสิตพล เป็นนักการเมืองระดับแกนนำของพรรคความหวังใหม่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคความหวังใหม่[7] เคยได้รับตำแหน่งสำคัญทางการเมืองได้แก่ รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลชวน หลีกภัย และรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[8] และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นอกจากนี้เขายังเป็นเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ระหว่างปี 2538 ถึง 2540 ด้วย เขาถูกกล่าวหาว่าสมทบทุน 100 ล้านบาทแก่กองทุนการรณรงค์หาเสียงของพรรค[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[9]

ปัจจุบัน เขาได้เว้นวรรคภายหลังจากพ้นถูกตัดสิทธิทางการเมือง และบวชเป็นสงฆ์[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. "ประวัติผู้สมัคร ส.ส." คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-11-05. สืบค้นเมื่อ 2010-08-17.
 2. http://edge200.bugaboo.tv/index.php[ลิงก์เสีย]
 3. http://archive.li/uMrWf
 4. 4.0 4.1 Tom Wingfield (2002). Edmund Terence Gomez (บ.ก.). Democratization and economic crisis in Thailand. Political Business in East Asia. Routledge. p. 269.
 5. "All Quiet on Western Front". Bangkok Post. 28 February 2002.
 6. Rosalind C. Morris (1997). Phillip Brian Harper (บ.ก.). Educating Desire: Thailand, Transnationalism, Transgression. Queer Transexions of Race, Nation, and Gender. Duke University Press. pp. 53–79, at p. 54.
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 9. "เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2011-06-02.
 10. การกลับมาของบ้านเลขที่ 111 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ “หลังฉาก”
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๘, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๘ ข หน้า ๓๔, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๐