สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์

(เปลี่ยนทางจาก สีสุวัตถิ์ มุนีพงษ์)

สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2455 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2499) เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์กับสมเด็จพระอัครมเหสีมหากษัตรี นโรดม กาญจนวิมาน นรลักขณ์เทวี[1] พระองค์มีบทบาททางการเมืองกัมพูชาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และทรงเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตั้งแต่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2494

สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์
Sisowath Monipong.jpg

พระอิสริยยศ สมเด็จกรมหลวง
ราชวงศ์ ราชวงศ์สีสุวัตถิ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2455
สิ้นพระชนม์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (44 ปี)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
พระมารดา สมเด็จพระอัครมเหสีมหากษัตรี นโรดม กาญจนวิมาน นรลักขณ์เทวี
พระบุตร 13 พระองค์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Nepote, Jacques & Sisowath, Ravivaddhana Monipong, Etat présent de la Maison Royale du Cambodge, Institut de la Maison Royale du Cambodge, Paris, 1994