สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์

(เปลี่ยนทางจาก สีสุวัตถิ์ มุนีพงษ์)

สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์ (25 สิงหาคม พ.ศ. 2455 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2499) เป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์กับสมเด็จพระอัครมเหสีมหากษัตรี นโรดม กาญจนวิมาน นรลักขณ์เทวี[1] พระองค์มีบทบาททางการเมืองกัมพูชาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และทรงเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตั้งแต่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ถึง 3 มีนาคม พ.ศ. 2494

สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์
Sisowath Monipong.jpg
พระอิสริยยศสมเด็จกรมหลวง
ราชวงศ์ราชวงศ์สีสุวัตถิ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ25 สิงหาคม พ.ศ. 2455
สิ้นพระชนม์31 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (44 ปี)
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
พระมารดาสมเด็จพระอัครมเหสีมหากษัตรี นโรดม กาญจนวิมาน นรลักขณ์เทวี
พระบุตร13 พระองค์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Nepote, Jacques & Sisowath, Ravivaddhana Monipong, Etat présent de la Maison Royale du Cambodge, Institut de la Maison Royale du Cambodge, Paris, 1994