สิริสุธรรมราชาแห่งเมาะตะมะ

สิริสุธรรมราชาแห่งเมาะตะมะ (พม่า: သီရိ သုဓမ္မ ရာဇာ, ออกเสียง: [θìɹḭ θṵdəma̰ jàzà]; 8 เมษายน 1561 – ประมาณ พฤษภาคม 1584) เจ้าเมือง เมาะตะมะ ระหว่าง ค.ศ. 1581 ถึง 1584 ในรัชสมัย พระเจ้านันทบุเรง พระนามเดิมว่าสังฆทัตถ (သင်္ဃဒတ္ထ) หรือ สังฆาทัตถ (သင်္ဃာ ဒတ္ထ) พระองค์เป็นพระอนุชาของพระเจ้า สาวถีนรตรามังซอศรีมังสรธาช่อ กษัตริย์แห่งล้านนาและ พระนางราชธาตุกัลยา แห่งตองอู สันนิษฐานว่าพระองค์คือคนเดียวกันกับ พระสังขทัต ในพงศาวดารไทย

สิริสุธรรมราชา
သီရိ သုဓမ္မ ရာဇာ
อุปราชแห่งเมาะตะมะ
ครองราชย์26 พฤษภาคม 1581 – ประมาณ พฤษภาคม 1584
ก่อนหน้าMinye Nandameit
ถัดไปไม่ทราบชื่อ
ประสูติ8 เมษายน ค.ศ. 1561
พะโค, อาณาจักรตองอู
สวรรคตประมาณ พฤษภาคม ค.ศ. 1584
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาพระเจ้าบุเรงนอง
พระราชมารดาพระนางราชเทวี
ศาสนาพุทธเถรวาท