สิบหกอาณาจักร หรือน้อยครั้งที่เรียกว่า สิบหกแคว้น เป็นช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายในประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 304 ถึง ค.ศ. 439 เมื่ออำนาจทางการเมืองของแผ่นดินจีนทางตอนเหนือได้แตกออกเป็นชุดของแคว้นที่มีอำนาจอธิปไตยในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนได้ถูกสถาปนาโดย"ห้าเผ่าคนเถื่อน" ชนเผ่าเร่ร่อนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้ตั้งรกรากทางตอนเหนือของแผ่นดินจีนในช่วงหลายศตวรรษก่อนและมีส่วนร่วมในการโค่นล้มราชวงศ์จิ้นตะวันตกในช่วงแรกของศตวรรษที่ 4 อาณาจักรที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยชนเชื้อชาติจากเผ่าซองหนู (匈奴) เผ่าเซียนเป่ย (鲜卑) เผ่าตี (氐) เผ่าเจี๋ย (羯) และเผ่าเซียง (羌) เช่นเดียวกับชาวจีนฮั่นและชาวเผ่าอื่นๆ ได้มีการต่อสู้รบกันเองและรบกับราชวงศ์จิ้นตะวันออก ซึ่งได้สืบทอดต่อจากราชวงศ์จิ้นตะวันตกและปกครองแผ่นดินจีนทางตอนใต้ ในช่วงเวลานั้นได้สิ้นสุดลงด้วยการรวบรวมแผ่นดินจีนทางตอนเหนือในช่วงต้นศตววรษที่ 5 โดยราชวงศ์เว่ยเหนือที่วิวัฒนการมาจากอาณาจักรที่ก่อตั้งโดยเผ่าเซียนเป่ย

สิบหกแคว้น
จีนตัวเต็ม 十六國
จีนตัวย่อ 十六国
ประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีน
ยุคโบราณ
สามราชาห้าจักรพรรดิ
ราชวงศ์เซี่ย 2100–1600 BCE
ราชวงศ์ชาง 1600–1046 BCE
ราชวงศ์โจว 1045–256 BCE
  ราชวงศ์โจวตะวันตก 1046–771 BCE
  ราชวงศ์โจวตะวันออก 771–256 BCE</
   ยุควสันตสารท
   ยุครณรัฐ
ยุคจักรวรรดิ
ราชวงศ์ฉิน 221 BCE–206 BCE
ราชวงศ์ฮั่น 206 BCE–220 CE
  ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
  ราชวงศ์ซิน
  ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ยุคสามก๊ก 220–280
  เว่ย สู่ และ หวู
ราชวงศ์จิ้น 265–420
  จิ้นตะวันตก ยุคห้าเผ่าคนเถื่อนสิบหกแคว้น 304–439
  จิ้นตะวันออก
ราชวงศ์เหนือ-ใต้ 420–589
ราชวงศ์สุย 581–618
ราชวงศ์ถัง 618–907
  ( ราชวงศ์อู่โจว 690–705 )
ยุคห้าวงศ์สิบรัฐ
907–960
ราชวงศ์เหลียว
907–1125
ราชวงศ์ซ่ง
960–1279
  ราชวงศ์ซ่งเหนือ เซี่ยตะวันตก
  ราชวงศ์ซ่งใต้ จิน
ราชวงศ์หยวน 1271–1368
ราชวงศ์หมิง 1368–1644
ราชวงศ์ชิง 1644–1911
ยุคใหม่
สาธารณรัฐจีน 1912–1949
สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่) 1949–ปัจจุบัน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
1949–ปัจจุบัน

คำว่า "สิบหกอาณาจักร" ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยในช่วงศตวรรษที่ 6 นักประวัติศาสตร์นามว่า Cui Hong ในจดหมายเหตุฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของสิบหกอาณาจักร และยังได้หมายถึงห้าแคว้นของเหลียง(อดีต, หลัง, เหนือ, ใต้และตะวันตก) สี่แคว้นของยัน(อดีต, หลัง, เหนือ, และใต้) สามแคว้นของฉิน(อดีต, หลัง และตะวันตก) สองแคว้นของจ้าว(อดีต และหลัง) แคว้นเฉิงฮั่นและแคว้นเซี่ย Cui Hong นั้นไม่ได้นับรวมกับอาณาจักรอื่นๆที่ปรากฏในช่วงสมัยนั้น ซึ่งรวมถึงได้แก่ Ran Wei, Zhai Wei, Chouchi, Duan Qi, Qiao Shu, Huan Chu, Tuyuhun และ ยันตะวันตก และเขาก็ยังไม่นับรวมถึงแคว้นเว่ยเหนือและบรรพบุรษของแคว้นเตีย เพราะแคว้นเว่ยเหนือได้กลายเป็นราชวงศ์ปกครองแผ่นดินจีนทางตอนเหนือในที่สุด