สิบหกอาณาจักร หรือน้อยครั้งที่เรียกว่า สิบหกแคว้น เป็นช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายในประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 304 ถึง ค.ศ. 439 เมื่ออำนาจทางการเมืองของแผ่นดินจีนทางตอนเหนือได้แตกออกเป็นชุดของแคว้นที่มีอำนาจอธิปไตยในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนได้ถูกสถาปนาโดย"ห้าเผ่าคนเถื่อน" ชนเผ่าเร่ร่อนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้ตั้งรกรากทางตอนเหนือของแผ่นดินจีนในช่วงหลายศตวรรษก่อนและมีส่วนร่วมในการโค่นล้มราชวงศ์จิ้นตะวันตกในช่วงแรกของศตวรรษที่ 4 อาณาจักรที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยชนเชื้อชาติจากเผ่าซองหนู (匈奴) เผ่าเซียนเป่ย (鲜卑) เผ่าตี (氐) เผ่าเจี๋ย (羯) และเผ่าเซียง (羌) เช่นเดียวกับชาวจีนฮั่นและชาวเผ่าอื่นๆ ได้มีการต่อสู้รบกันเองและรบกับราชวงศ์จิ้นตะวันออก ซึ่งได้สืบทอดต่อจากราชวงศ์จิ้นตะวันตกและปกครองแผ่นดินจีนทางตอนใต้ ในช่วงเวลานั้นได้สิ้นสุดลงด้วยการรวบรวมแผ่นดินจีนทางตอนเหนือในช่วงต้นศตววรษที่ 5 โดยราชวงศ์เว่ยเหนือที่วิวัฒนการมาจากอาณาจักรที่ก่อตั้งโดยเผ่าเซียนเป่ย

สิบหกแคว้น
จีนตัวเต็ม 十六國
จีนตัวย่อ 十六国
ประวัติศาสตร์จีน
ประวัติศาสตร์จีน
ยุคโบราณ
สามราชาห้าจักรพรรดิ
ราชวงศ์เซี่ย 2100–1600 BCE
ราชวงศ์ชาง 1600–1046 BCE
ราชวงศ์โจว 1045–256 BCE
  ราชวงศ์โจวตะวันตก 1046–771 BCE
  ราชวงศ์โจวตะวันออก 771–256 BCE
   ยุควสันตสารท
   ยุครณรัฐ
ยุคจักรวรรดิ
ราชวงศ์ฉิน 221 BCE–206 BCE
ราชวงศ์ฮั่น 206 BCE–220 CE
  ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
  ราชวงศ์ซิน
  ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ยุคสามก๊ก 220–280
  เว่ย สู่ และ หวู
ราชวงศ์จิ้น 265–420
  จิ้นตะวันตก ยุคห้าเผ่าคนเถื่อนสิบหกแคว้น 304–439
  จิ้นตะวันออก
ราชวงศ์เหนือ-ใต้ 420–589
ราชวงศ์สุย 581–618
ราชวงศ์ถัง 618–690, 705–907
ราชวงศ์อู่โจว 690–705
ยุคห้าวงศ์สิบรัฐ
907–960
ราชวงศ์เหลียว
907–1125
ราชวงศ์ซ่ง
960–1279
  ราชวงศ์ซ่งเหนือ เซี่ยตะวันตก
  ราชวงศ์ซ่งใต้ จิน
ราชวงศ์หยวน 1271–1368
ราชวงศ์หมิง 1368–1644
ราชวงศ์จินยุคหลัง 1616–1636
ราชวงศ์ชิง 1636–1912
ยุคใหม่
สาธารณรัฐจีน (บนแผ่นดินใหญ่) 1912–1949
สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่)
1949–ปัจจุบัน

สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
1949–ปัจจุบัน

คำว่า "สิบหกอาณาจักร" ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยในช่วงศตวรรษที่ 6 นักประวัติศาสตร์นามว่า Cui Hong ในจดหมายเหตุฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของสิบหกอาณาจักร และยังได้หมายถึงห้าแคว้นของเหลียง(อดีต, หลัง, เหนือ, ใต้และตะวันตก) สี่แคว้นของยัน(อดีต, หลัง, เหนือ, และใต้) สามแคว้นของฉิน(อดีต, หลัง และตะวันตก) สองแคว้นของจ้าว(อดีต และหลัง) แคว้นเฉิงฮั่นและแคว้นเซี่ย Cui Hong นั้นไม่ได้นับรวมกับอาณาจักรอื่นๆที่ปรากฏในช่วงสมัยนั้น ซึ่งรวมถึงได้แก่ Ran Wei, Zhai Wei, Chouchi, Duan Qi, Qiao Shu, Huan Chu, Tuyuhun และ ยันตะวันตก และเขาก็ยังไม่นับรวมถึงแคว้นเว่ยเหนือและบรรพบุรษของแคว้นเตีย เพราะแคว้นเว่ยเหนือได้กลายเป็นราชวงศ์ปกครองแผ่นดินจีนทางตอนเหนือในที่สุด