สิงห์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สิงห์ เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤต แปลว่าสิงโต อาจหมายถึง