สิงห์ เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤต แปลว่าสิงโต อาจหมายถึง