สิงหาคม พ.ศ. 2552

สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นเดือนที่ 8 ของปี พ.ศ. 2552 วันแรกของเดือนเป็นวันเสาร์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันจันทร์

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไข