สำโรง อาจหมายถึง

พรรณไม้
อำเภอในประเทศไทย
อำเภอ (ស្រុក - สรุก) ในประเทศกัมพูชา
ตำบลในประเทศไทย มีอยู่ 11 ตำบลทั่วประเทศ
หรืออาจหมายถึงตำบลที่มีชื่อนำหน้าด้วย "สำโรง" ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้
หรืออาจหมายถึงตำบลอื่น ๆ ที่มีคำว่า "สำโรง" ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้
หรืออาจหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาล ที่มีคำว่า "สำโรง" อยู่ในชื่อ ดังต่อไปนี้
สถานีรถไฟฟ้า