สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (อังกฤษ: Thailand Convention & Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB) เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE, ย่อมาจาก Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการจัดงานให้สอดคล้องกับบทบาทของไทยที่มีความสำคัญมากขึ้นในฐานะเป็นประเทศที่สามารถเป็นที่จัดการประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ และมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ ระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ของประเทศไทย และสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
Thailand Convention & Exhibition Bureau
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง28 กันยายน พ.ศ. 2545; 20 ปีก่อน (2545-09-28)[1]
สำนักงานใหญ่989 อาคารสำนักงานสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 25 และ 26 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี1,029.5366 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้อำนวยการ
  • ภูริพันธ์ บุนนาค, รองผู้อำนวยการ
  • ศุภวรรณ ตีระรัตน์, รองผู้อำนวยการ
  • นิชาภา ยศวีร์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์https://www.businesseventsthailand.com/th

ภารกิจ แก้ไข

สสปน. มีภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ได้แก่

  • การบริการด้านอุตสาหกรรมประชุม
  • การบริการด้านอุตสหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ
  • การบริการด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
  • การบริการด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
  • คอลเซ็นเตอร์
  • ช่องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข