สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

หน่วยงานของสหประชาชาติ

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC; ฝรั่งเศส: Office des Nations unies contre la drogue et le crime) เป็นสำนักงานของสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยชื่อแรกสุดคือ หน่วยกำกับควบคุมยาเสพติดและอาชญกรรม โดยเป็นการรวมระว่างแผนโครงการควบคุมยาเสพติดสหประชาชาติ (UNDCP) และกองควบคุมเหตุอาชญกรรมและความยุติธรรมในอาชญกรรมในสำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา[1] สำนักงานยังเป็นสมาชิกของกลุ่มพัฒนาแห่งสหประชาชาติ[2] และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2545[3]ในปี พ.ศ. 2559-2560 สำนักงานมีงบประมาณถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[4]


สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
ประเภทหน่วยงาน
รัสพจน์UNODC
หัวหน้าผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร Ghada Waly
สถานะดำเนินงาน
จัดตั้ง1997; 27 ปีที่แล้ว (1997) (ในฐานะ หน่วยกำกับควบคุมยาเสพติดและอาชญกรรม)
สำนักงานกรุงเวียนนา, ประเทศออสเตรีย
เว็บไซต์www.unodc.org
ต้นสังกัดสหประชาชาติ
สำนักงานในกรุงเวียนนา

อ้างอิง แก้

  1. Document 950 session 51 Renewing the United Nations: A Program for Reform page 49 on 14 July 1997
  2. "UNDG Members". UNDG. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 11, 2011.
  3. Secretary-General's Bulletin Organization of the United Nations Office on Drugs and Crime page 1 on 15 March 2004
  4. General Assembly document Organization of the United Nations Office on Drugs and Crime on 9 April 2015

แหล่งข้อมูลอื่น แก้