สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย มีภารกิจโดยพฤตินัยเทียบเท่ากับสถานทูตของประเทศไทยในไต้หวัน แต่เดิมเป็นสำนักงานประสานงานที่อยู่ภายใต้บริษัทการบินไทย และได้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่าสถานเอกอัครราชทูตชั้นหนึ่ง มีผู้อำนวยการใหญ่ (ตำแหน่งเทียบเท่าเอกอัครราชทูต) เป็นหัวหน้าสำนักงานฯ และหัวหน้าทีมประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน BOI ททท. และการบินไทย ทำงานอยู่ภายใต้ทีมประเทศไทย

เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานฯ จำกัดอยู่ที่ความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจการค้า, การลงทุน, วิชาการ วัฒนธรรม การให้บริการงานด้านกงสุลแก่คนไทยในไต้หวัน รวมถึงการให้บริการด้านตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติในไต้หวันที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย เช่นเดียวกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่ทางไต้หวันได้มาจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

ประเทศไทยได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับทางการกับสาธารณรัฐจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ที่นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นการสิ้นสุดการรับรองสถานะของไต้หวันตามนโยบาย "จีนเดียว" ของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่


แหล่งข้อมูลอื่น แก้