เปิดเมนูหลัก
สาวน้อยประแป้ง
Colpfl29.jpg
Dieffenbachia bowmannii
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ถูกจัดอันดับ: Angiosperms
ไม่ถูกจัดอันดับ: Monocots
อันดับ: Alismatales
วงศ์: Araceae
วงศ์ย่อย: Aroideae
เผ่า: Dieffenbachieae
สกุล: Dieffenbachia
Species

See text.

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สาวน้อยประแป้ง หรือ ดิฟเฟนบาเกีย (ชื่อวิทยาศาสตร์ Dieffenbachia) เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเขตร้อนทั่วไป ในอเมริกาใต้และหมู่เกาะเวสต์อินดีส นิยมปลูกเป็นไม้กระถางกันทั่วไป ใช้ประดับภายในอาคาร