สารบัญ (อังกฤษ: table of contents หรือ contents) เป็นรายการบทหรือชื่อเรื่องส่วนหรือคำอธิบายสั้น ๆ พร้อมกับเลขหน้าเริ่มต้น มักพบในหน้าก่อนเริ่มงานเขียน

สารบัญของเอกสารเล่มหนึ่ง

ตัวอย่าง

แก้

ตัวอย่างมีจุด:

บทที่ 1: เริ่มต้น . . . . . . . . . . . . . 1
  อารัมภบท . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  ขั้นถัดไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ตัวอย่างไม่มีจุด:

บทที่ 1: เริ่มต้น  1
  อารัมภบท 2
  ขั้นถัดไป  3

ตัวอย่างมีผู้ประพันธ์:

1. Introduction to Biology Arthur C. Smith  1
2. Microbiology Susan Jones  10
3. Advances in Biotechnology T.C. Chang  24

ตัวอย่างมีข้อความอธิบาย:

Chapter 1                      3
  In which we first meet our hero and heroine, attend
  a gala feast, and begin an unexpected journey.
Chapter 2                     12
  The journey takes an unusual turn, and new villains
  are discovered.