สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง

สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (อังกฤษ: central venous catheter, central line, central venous line, central venous access catheter) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งมีลักษณะเป็นหลอดสวน (catheter) ใส่เข้าไปยังหลอดเลือดดำใหญ่ อาจใส่ผ่านหลอดเลือดดำที่คอ หน้าอก ขาหนีบ หรือใส่ผ่านหลอดเลือดส่วนปลาย (PICC) ก็ได้ ใช้เพื่อให้ยาหรือสารน้ำที่ปกติไม่สามารถให้ทางปากหรือทางหลอดเลือดขนาดเล็กได้ ใช้เก็บเลือดส่งตรวจ และใช้วัดความดันเลือดดำส่วนกลางได้

สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง
Central venous catheter
การแทรกแซง
แผนภาพแสดง non-tunneled central line ที่สอดเข้าไปใน subclavian vein ด้านขวา
MeSHD002405