สายรักสายสวาท

สายรักสายสวาท เป็นละครโทรทัศน์ไทย ถูกสร้างขึ้นมา 2 ครั้ง ครั้งแรก ผลิตโดย ฮู แอนด์ ฮู ออกอากาศทาง ช่อง 3 กำกับการแสดงโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม นำแสดงโดย นุติ เขมะโยธิน , เวนย์ ฟอลโคเนอร์ , ตฤณ เศรษฐโชค , เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ , กาญจนา จินดาวัฒน์ , รักษ์สุดา สินวัฒนา , รัชนก แสง-ชูโต , วาสนา สิทธิเวช , ศานติ สันติเวชชกุล , จารุวรรณ ปัญโญภาส , วุฒิ คงคาเขตร , วิเชษฐ์ วรภักดี , ณัฐนี สิทธิสมาน และครั้งที่ 2 ผลิตโดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ออกอากาศทาง ช่องวัน กำกับการแสดงโดย ผอูน จันทรศิริ นำแสดงโดย ภูธเนศ หงษ์มานพ , ดอม เหตระกูล , เกริกพล มัสยวาณิช , เอมี่ กลิ่นประทุม , นิดา พัชรวีระพงษ์ , พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร , ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ , ภรภัทร ศรีขจรเดชา , วุฒิภัทร โอภาสตระกูล , อัญชสา มงคลสมัย , คามิลล่า กิตติวัฒน์ , อรนุช อุ่นสวัสดิ์ , กรวิชญ์ สารสิน , ดารัณ ฐิตะกวิน , วรรธนะ กัมทรทิพย์ , กาญจนา จินดาวัฒน์ , ภัทรพล กันตพจน์ , นรภัทร วิไลพันธุ์ , ณัฐนี สิทธิสมาน

สายรักสายสวาท
สร้างโดยพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561
เขียนโดยพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561
บทประพันธ์ : ศรีทอง ลดาวัลย์
บทโทรทัศน์ : วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน
กำกับโดยพ.ศ. 2537
ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
พ.ศ. 2561
ผอูน จันทรศิริ
แสดงนำพ.ศ. 2537
นุติ เขมะโยธิน
ตฤณ เศรษฐโชค
เวนย์ ฟอลโคเนอร์
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
กาญจนา จินดาวัฒน์
รักษ์สุดา สินวัฒนา
รัชนก แสง-ชูโต
วาสนา สิทธิเวช
พาเมล่า เบาว์เด้นท์
พ.ศ. 2561
ภูธเนศ หงษ์มานพ
ดอม เหตระกูล
นิดา พัชรวีระพงษ์
เกริกพล มัสยวาณิช
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร
เอมี่ กลิ่นประทุม
ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ
ภรภัทร ศรีขจรเดชา
อัญชสา มงคลสมัย
กฤษกร กนกธร
คามิลล่า กิตติวัฒน์
อรนุช อุ่นสวัสดิ์
กรวิชญ์ สารสิน
ดนตรีเปิดพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561
เธอเป็นของเขา - กัน นภัทร
ดนตรีปิดพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561
เธอเป็นของเขา - กัน นภัทร
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561
ความยาวตอนพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561
39 ตอน
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2561

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ.
2537
พ.ศ.
2561
สถานีออกอากาศ ช่อง 3 ช่องวัน
ผู้จัดละคร ฮู แอนด์ ฮู เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
ผู้กำกับการแสดง ชูศักดิ์ สุธีรธรรม ผอูน จันทรศิริ
บทบาท นักแสดงหลัก
เจ้าคำฟ้า ณ เวียงสรวง นุติ เขมะโยธิน ภูธเนศ หงษ์มานพ
หม่อมเจ้าเกียรติก้อง ศุภคุณ เวนย์ ฟอลโคเนอร์ ดอม เหตระกูล
หม่อมราชวงศ์ยิ่งศักดิ์ วรากร ตฤณ เศรษฐโชค เกริกพล มัสยวาณิช
เยาวลักษณ์ อภัยภูบาล / หม่อมเยาวลักษณ์ ศุภคุณ ณ อยุธยา / เยาวลักษณ์ ณ เวียงสรวง เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เอมี่ กลิ่นประทุม
ฟองแข​ อินต๊ะ​ / คุณนายฟองแข วรากร ณ อยุธยา / ฟองแข ณ เวียงสรวง กาญจนา จินดาวัฒน์ นิดา พัชรวีระพงษ์
ปลื้ม สุขดี / ปลื้ม ศุภคุณ ณ อยุธยา รักษ์สุดา สินวัฒนา พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร
หม่อมราชวงศ์หญิงโฉมสำอางค์ ศุภคุณ / หม่อมราชวงศ์หญิงโฉมสำอางค์ วรากร รัชนก แสง-ชูโต ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ
ภาคิไนย นภาธร จักรพรรณ์ อาบครบุรี ภรภัทร ศรีขจรเดชา
ภูบดี นภาธร ธรรม์ โทณะวนิก กฤษกร กนกธร
หม่อมราชวงศ์หญิงเปลวกนก ศุภคุณ / เปลว สุขดี / หม่อมราชวงศ์หญิงเปลวกนก นภาธร ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี อัญชสา มงคลสมัย
หม่อมราชวงศ์หญิงยอเกียรติ ศุภคุณ / หม่อมราชวงศ์หญิงยอเกียรติ นภาธร สุธิตา เกตานนท์ คามิลล่า กิตติวัฒน์
หม่อมหลวงโสมภา วรากร พาเมล่า เบาว์เด้นท์ อรนุช อุ่นสวัสดิ์
หม่อมหลวงศักดิ์ชาย วรากร อาณัติ ศักดิ์ชาย กรวิชญ์ สารสิน
บทบาท นักแสดงสมทบ
ภคินี นภาธร วาสนา สิทธิเวช ดารัณ ฐิตะกวิน
ประภพ นภาธร ศานติ สันติเวชชกุล วรรธนะ กัมทรทิพย์
หม่อมหยด วรากร จารุวรรณ ปัญโญภาส กาญจนา จินดาวัฒน์
ฟู สุขดี วุฒิ คงคาเขตร ภัทรพล กันตพจน์
ธนา มหทรัพย์ วิเชษฐ์ วรภักดี นรภัทร วิไลพันธุ์
บัว ณัฐนี สิทธิสมาน
ทอง รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
กลีบ ปาณสกุนา หลงเจริญลาภ
สร้อย นนท์ หาญตระกูล
หม่อมราชวงศ์หญิงดอกปีบ วรากร ณัฐชยา มั่งนิมิตร
หม่อมราชวงศ์หญิงแน่งน้อย วรากร วราพร วิภักดิ์
ลิขิต ชัชรินทร์ แซ่ตัน
วิมล อริญากร บวรวิศรุติ
มารุต นฑี งามแนวพรหม
ตวงทิพย์ ณ นคร
ณิชา รอดอนันต์
เท่าฟ้า มณีประสพโชค
รัชชานนท์ ยามาโมโต
ไอยวริญร์ ชื่นชอบ
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
หนานอิน ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
เจ้าแสงดาว ณ เวียงสรวง วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
เจ้าแม่ ดวงใจ หทัยกาญจน์
คุณหญิงวาด อุทุมพร ศิลาพันธ์
หม่อมประยงค์ ปวีณา ชารีฟสกุล
หม่อมเจ้ายิ่งยศ วรากร สมภพ เบญจาธิกุล
เสด็จป้า / พระองค์หญิง นฤมล เปี่ยมพงศ์สานต์
ป้าจีบ น้ำเงิน บุญหนัก
ผู้ใหญ่มาลัย (พ่อฟองแข) วิทยา เจตะภัย
แม่ฟองแข วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง
เจียม มาเรียม คำเมือง
หม่อมราชวงศ์หญิงเปลวกนก ศุภคุณ / เปลว สุขดี (วัยเด็ก) ด.ญ.อุษามณี ไวทยานนท์ ด.ญ.นภัท วงศ์ชัยสิน
ภาคิไนย นภาธร (วัยเด็ก) ด.ช.สุนิติ สุภวราหสุนทร
ภูบดี นภาธร (วัยเด็ก) ด.ช.พงษ์พิชญ์ ไชยพิทักษ์
ปริก (วัยเด็ก) ด.ญ.ปรางสินี วีรวรรณ
ปราง (วัยเด็ก) ด.ญ.เปมิกา วรรณสนธยา
ปลูก (วัยเด็ก) ด.ญ.ปวิชญาดา ดำขำ
ปริก
ปราง
ปลูก
หม่อมราชวงศ์คนึง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข