สายซูอิน (ซูว็อน-อินช็อน) เป็นเส้นทางรถไฟชานเมืองในโซล ซูว็อน และอินช็อน แต่ก่อนเคยใช้รางแนร์โรว์เกจ แต่ถูกเลิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1995 และเปลี่ยนมาใช้สแตนดาร์ดเกจแทน โดยในระยะแรกเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2012

สายซูอิน
수인선(水仁線)
Suinseon
South Korea subway logo.svg
Korail Emu 351060 3rd.JPG
ข้อมูลทั่วไป
ประเภท รถไฟฟ้าชานเมือง
ระบบ รถไฟใต้ดินโซล
สถานีปลายทาง ซูว็อน
อินช็อน
จำนวนสถานี 27
การดำเนินการ
เปิดให้บริการ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1937 (เริ่มแรก)
30 มิถุนายน ค.ศ. 2012 (ระยะที่ 1)
ค.ศ. 2014 (ระยะที่ 2)
ธันวาคม ค.ศ. 2015 (ระยะที่ 3)
ปิดให้บริการ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1995 (เริ่มแรก)
ข้อมูลทางเทคนิค
จำนวนราง 2
รถไฟรางแคบในอดีต

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข