สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในเอเชียนเกมส์ 2010

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) จะจัดขึ้นที่ เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประเทศอัฟกานิสถานในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติอัฟกานิสถาน

เอเชียนเกมส์ 2010กว่างโจว
นักกีฬา คน 
เหรียญ
อันดับ: 22 (เท่ากับคูเวต)
ทอง
0
เงิน
1
ทองแดง
0
รวม
1
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 ● 1954 ● 1958 ● 1962 ● 1966 ● 1970 ● 1974 ● 1978 ● 1982 ● 1986 ● 1990 ● 1994 ● 1998 ● 2002 ● 2006 ● 2010 ● 2014
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1986 ● 1990 ● 1996 ● 1999 ● 2003 ● 2007  ● 2011

อ้างอิงแก้ไข