สาธารณรัฐออสเตรีย

สาธารณรัฐออสเตรีย (อังกฤษ: Austrian Republic) สามารถหมายถึง