สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช (ฟินแลนด์: Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta; รัสเซีย: Каре́ло-Фи́нская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика) เป็นสาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตมาตั่งแต่ปี 1940 จนถูกผนวกกลับเข้าไปในสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียในปี 1956 และลดสถานะเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตปกครองตนเองคาเรลียาจนล่มสลายในปี 1991 และแทนที่โดยสาธารณรัฐคาเรลียาในปัจจุบัน

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช

Karjalais-suomalainen sosialistinen neuvostotasavalta
Карело-Финская Советская Социалистическая Республика
1940–1956
ธงชาติKarelo-Finnish SSR
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของKarelo-Finnish SSR
ตราแผ่นดิน
เพลงชาติKarjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan hymni
"เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช"
ที่ตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช ในสหภาพโซเวียต
ที่ตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช ในสหภาพโซเวียต
เมืองหลวงเปโตรซาวอดสค์
ภาษาทั่วไปฟินแลนด์, รัสเซีย
การปกครองลัทธิมากซ์-เลนิน รัฐพรรคการเมืองเดียว สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
ประวัติศาสตร์ 
31 มีนาคม 1940
16 มิถุนายน 1956
พื้นที่
1959172,400 ตารางกิโลเมตร (66,600 ตารางไมล์)
ประชากร
• 1959
651300
สกุลเงินรูเบิลโซเวียต
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตคาเรเลีย
แคว้นเลนินกราด
สาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตคาเรเลีย
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ รัสเซีย
 ฟินแลนด์ (Disputed)