สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (อังกฤษ: Philippine Republic) สามารถหมายถึง