สันนิบาตสตรีชาติสังคมนิยม

สันนิบาตสตรีชาติสังคมนิยม (เยอรมัน: Nationalsozialistische Frauenschaft, ย่อเป็น NS-Frauenschaft) เป็นสมาชิกฝ่ายสตรีแห่งพรรคนาซี ก่อตั้งในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1931 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหลายนักชาตินิยมและสมาคมสตรีชาติสังคมนิยม

สันนิบาตสตรีชาติสังคมนิยม
ก่อตั้ง1931
ยุติ1945
ประเภทฝ่ายสตรี
สถานะตามกฎหมายหมดสภาพ, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
นาซีเยอรมนี
องค์กรปกครอง
พรรคนาซี

Frauenschaft ได่อยู่ภายใต้การนำของพรรคชาตินิยม(Reichsleitung);เด็กและผู้หญิงวัยเยาว์ได้เป็นจุดมุ่งหมายของสันนิบาตสาวเยอรมัน(Bund Deutscher Mädel-BDM).ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1934 จนถึงสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดในปี ค.ศ. 1945,NS-Frauenschaft ภายใต้การนำโดยผู้นำหญิงแห่งไรซ์(Reich's Women's Leader) Gertrud Scholtz-Klink (1902–1999).มีการลงนิตยสารฉบับรายสัปดาห์ละสองครั้งคือ NS-Frauen-Warte

กิจกรรมได้รวมถึงการแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเยอรมัน อย่างเช่น เนยและสิ่งทอเส้นใยสังเคราะห์, ในตำแหน่งของการนำเข้าเพียงหนึ่งเดียว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพึ่งพาตนเอง,และการเรียนการสอนสำหรับการเป็นภรรยาและโรงเรียนเด็กสตรี.ในระหว่างช่วงสงคราม.นอกจากนี้ยังได้ให้เครื่องดื่มที่สถานีรถไฟ,สถานที่รวบรวมเศษเหล็กและวัสดูอื่นๆ,การดำเนินการปรุงและการเรียนการสอนอื่นๆ,และ จัดสรรครอบครัวที่ถูกเกณฑ์ทหารในตะวันออกแก่ครอบครัวขนาดใหญ่.องค์กรการโฆษณาชวนเชื่อได้ขึ้นอยู่กับเบื้องต้นการกระจายของโฆษณาชวนเชื่อต่อสตรี.

NS-Frauenschaft ได้มีสมาชิกรวมทั้งสิ้นทั้งหมด 2 ล้านคนในปี ค.ศ. 1938,ซึ่งเท่ากับ 40% ของสมาชิกพรรคทั้งหมด

สันนิบาตสตรีชาติสังคมนิยมเยอรมันกลุ่มเด็กได้เป็นที่รู้จักกันคือ "Kinderschar".

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • "NS-Frauenwarte: Paper of the National Socialist Women's League"
  • Richard Grunberger, The 12-Year Reich, p 258, ISBN 0-03-076435-1
  • Leila J. Rupp, Mobilizing Women for War, p 105, ISBN 0-691-04649-2, OCLC 3379930
  • Payne, Stanley G. 1995 A History of Fascism 1914-1945 University of Wisconsin Press, Madison p. 184