สันติสุข อาจหมายถึง

จิตวิทยา
บุคคล
ภูมิศาสตร์
  • อำเภอสันติสุข - อำเภอหนึ่งในจังหวัดน่าน ยกขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี 2537
  • น้ำตกสันติสุข - น้ำตกในอุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน
  • แยกสันติสุข - สี่แยกในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดบรรจบของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (ถนนปทุมธานี-บางเลน) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 (ถนนปทุมธานี-สามโคก)
  • เมืองเยรูซาเลม - เมืองในประเทศอิสราเอล ชื่อเมืองหมายความว่า สันติสุขสถาน
หน่วยงาน