สัตว์กีบคี่
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 56–0Ma สมัยพาลีโอซีนตอนปลายปัจจุบัน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
ชั้นฐาน: Eutheria
อันดับใหญ่: Laurasiatheria
อันดับ: Perissodactyla
Owen, 1848
วงศ์

สัตว์กีบคี่ หรือ เพอริสโซแดกทีลา (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Perissodactyla) เป็นอันดับทางชีววิทยา จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง เป็นอันดับหนึ่งใน 18 อันดับของชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Hippomorpha ปัจจุบันเหลือเพียงสองวงศ์คือ: Tapiridae และ Rhinocerotidae

วงศ์ทั้งสามที่เหลือจัดจำแนกดังข้างล่าง