สัณฐานวิทยา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สัณฐานวิทยา (Morphology) {สัน-ถาน-วิด-ทะ-ยา} อาจหมายถึง