สัญญาอนุญาตเสรี

สัญญาอนุญาตเสรี (อังกฤษ: free license) หมายถึง สัญญาอนุญาตที่เจ้าของกำหนดเงื่อนไขให้ผู้อื่นใช้งานได้โดยมีเสรี มักมีผลทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่ผูกขาด (non-exclusive) และมีผลตลอดไป

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้