สัญญาอนุญาตอะแพชี

สัญญาอนุญาตอะแพชี หรือ Apache License เป็น ข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์เสรี ถูกเขียนโดย Apache Software Foundation (ASF)[1] โดยสามารถใช้งานได้ฟรี ปรับแต่งแล้วเอาไปขายต่อได้ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยโค้ดโปรแกรม

โลโก้ ASF

อ้างอิงแก้ไข

  1. New Media Rights (2008-09-12). "Open Source Licensing Guide". California Western School of Law. สืบค้นเมื่อ 2015-11-28. The ‘BSD-like’ licenses such as the BSD, MIT, and Apache licenses are extremely permissive, requiring little more than attributing the original portions of the licensed code to the original developers in your own code and/or documentation.