สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 6 (นาตาล–ละคอนเพ็ง)

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 6 (นาตาล–ละคอนเพ็ง) เป็นโครงการใหม่ จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2555 ที่จังหวัดสุรินทร์ มีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงช่วงอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน [1] จุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง ทางทิศใต้ บ้านปากแซง หมู่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ครม.สัญจร ได้ลงความเห็นชอบอนุมัติเมื่อครั้งประชุมสัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 6 ข้อดี คือ เมื่อสร้างสะพานตรงนั้น จะเป็นการยกระดับความเจริญในหลาย ๆ ด้าน และที่จะเป็นจุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ จะสามารถย่นระยะทางในการที่จะออกจากประเทศไทย ในด้านการค้าขาย ด้านเศรษฐกิจผ่านประเทศลาว ไปที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระยะทางเพียง 137 กม. เท่านั้น และจะสามารถขึ้นไปทางจีนได้ด้วย และจะได้ประโยชนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านความมั่นคง

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 6
6th Thai–Lao Friendship Bridge
ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ–ໄທ VI
ข้ามแม่น้ำโขง
ชื่อทางการสะพานมิตรภาพ 6 (นาตาล–ละคอนเพ็ง)
เหนือน้ำสะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)
ท้ายน้ำสะพานมิตรภาพไทย–ลาว 8 (อุบลราชธานี–จำปาศักดิ์)
ประวัติ
วันเริ่มสร้างพ.ศ. 2566

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้