สอาด หงษ์ยนต์

สอาด หงษ์ยนต์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย 3 สมัย เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สอาด หงษ์ยนต์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2460
เสียชีวิต พ.ศ. 2562 (102 ปี)

ประวัติแก้ไข

สอาด หงษ์ยนต์ รับราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม[1] มีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไหมไทยในยุค พ.ศ. 2504[2] และเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างปี พ.ศ. 2507 - 2512

สอาด หงษ์ยนต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งแรกในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.31) เมื่อปี พ.ศ. 2512 และอีกสมัยในปี พ.ศ. 2515 (ครม.32)[3] และพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา

นายสอาด ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกสมัยในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (ครม.33)[4] ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ต่อมาในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (ครม.39) ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสอาด เป็นบุคคลที่มีอายุยืนถึง 102 ปี[5]

สอาด หงษ์ยนต์ เคยเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2502

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/y03b01.pdf
  2. หนังสืออุตสาหกรรมไหมไทย. กรุงเทพ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2504
  3. รายชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  4. "คณะรัฐมนตรี คณะที่ 33". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 2020-06-03.
  5. HBD ปีที่ 102 ด้วยคารวะและอาลัย ไอ.เอ็ม.เป่ย บุรุษเบื้องหลังพีระมิดแก้ว
  6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2510