สอาด หงษ์ยนต์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย 3 สมัย เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สอาด หงษ์ยนต์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 มีนาคม พ.ศ. 2460
เสียชีวิต19 เมษายน พ.ศ. 2551 (91 ปี)

ประวัติ

แก้

สอาด หงษ์ยนต์ รับราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม[1] มีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไหมไทยในยุค พ.ศ. 2504[2] และเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างปี พ.ศ. 2507 - 2512

สอาด หงษ์ยนต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งแรกในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.31) เมื่อปี พ.ศ. 2512 และอีกสมัยในปี พ.ศ. 2515 (ครม.32)[3] และพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา

นายสอาด ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกสมัยในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (ครม.33)[4] ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ต่อมาในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (ครม.39) ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชทานเพลิงในวันที่ 28 ธันวาคม 2551[5]ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

สอาด หงษ์ยนต์ เคยเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2502

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ชีวประวัติ สอาด หงษ์ยนต์
  2. หนังสืออุตสาหกรรมไหมไทย. กรุงเทพ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2504
  3. รายชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  4. "คณะรัฐมนตรี คณะที่ 33". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 2020-06-03.
  5. กองงานในพระองค๋กรมสมเสด็จพระเทพ
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓๔, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๗