สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) เป็นองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลกซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 160 ล้านคนในแต่ละปีผ่านสภากาชาด 190 แห่ง ทำหน้าที่ก่อนระหว่างและหลังภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและปรับปรุงชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นเช่นนั้นด้วยความเป็นกลางในด้านเชื้อชาติ, เพศ, ความเชื่อทางศาสนา, ชนชั้น และความคิดเห็นทางการเมือง

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
IFRC logo.svg
ชื่อย่อIFRC
ก่อตั้งค.ศ. 1919
ประเภทองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
วัตถุประสงค์ดำเนินการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรวมเข้ากับงานพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของสมาชิกสมาคมแห่งชาติ
สํานักงานใหญ่เจนีวา  สวิตเซอร์แลนด์
เลขาธิการ
Elhadj As Sy
ประธาน
ฟรานเชสโก ร็อคคา
องค์กรแม่
คณะกรรมการบริหาร
องค์กรปกครอง
ขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติ
งบประมาณ
426,854,000 CHF
เว็บไซต์www.ifrc.org
เฮนรี โพเมรอย เดวิสัน บิดาผู้ก่อตั้งสมาคมสภากาชาด

แผนปฏิบัติการโดยรวมของ IFRC เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาที่สำคัญของทศวรรษนี้ - IFRC มุ่งมั่นที่จะ รักษาชีวิตและจิตใจที่เปลี่ยนแปลง

IFRC เป็นส่วนหนึ่งของกาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพร้อมด้วย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ สภากาชาด 190 แห่ง จุดแข็งของ IFRC นั้นอยู่ในเครือข่ายอาสาสมัครความเชี่ยวชาญในชุมชนความเป็นอิสระและความเป็นกลาง ทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานด้านมนุษยธรรมในฐานะส่วนหนึ่งในการพัฒนาและตอบสนองต่อภัยพิบัติ ชักชวนผู้มีอำนาจตัดสินใจในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ ทำงานเพื่อชุมชนที่มีสุขภาพดีและปลอดภัยลดอาการบาดเจ็บเสริมสร้างความยืดหยุ่นและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพทั่วโลก

หลักการพื้นฐานทั้งเจ็ดที่เป็นแนวทางในการทำงานของ IFRC และสมาชิกประกอบด้วย: มนุษยชาติ ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ การบริการด้วยความสมัครใจ ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

ประวัติแก้ไข

ก่อตั้งแก้ไข

ในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 หลัง สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ผู้แทนจากสภากาชาดแห่งชาติของพันธมิตร (สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา) มารวมตัวกันที่ปารีสเพื่อก่อตั้ง สันนิบาตแห่งสภากาชาด (LORCS) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวคือ "เพื่อเสริมสร้างและรวมเป็นหนึ่งสำหรับกิจกรรมด้านสุขภาพ สมาคมสภากาชาดที่มีอยู่แล้วและเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมใหม่" ความคิดริเริ่มดังกล่าวดำเนินการโดย เฮนรี พี. เดวิสัน ประธานของ “คณะกรรมการสงคราม” ของ สภากาชาดอเมริกัน ด้วยการสนับสนุนของ วูดโรว์ วิลสัน ประธานาธิบดีสหรัฐ เดวิสันได้รับความช่วยเหลือจากนายพล เซอร์ เดวิด เฮนเดอร์สัน ชาวอังกฤษผู้ซึ่งขึ้นเป็นผู้อำนวยการใหญ่คนแรก สมาพันธ์สมาคมแห่งชาติที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่นี้ได้ขยายอำนาจหน้าที่ของสภากาชาดนอกเหนือจากภารกิจของ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เพื่อรวมความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉินซึ่งไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งทางอาวุธ นอกเหนือจากการประสานงานด้านการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพแล้วภารกิจของสันนิบาตก็คือการช่วยเหลือสภากาชาดในการก่อตั้งและการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามสงบ

นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (แผ่นดินไหว น้ำท่วม และพายุเฮอริเคน) และทุพภิกขภัยกิจกรรมอื่นอีกสองกิจกรรมได้รับการพัฒนาในช่วงปีแรกของสันนิบาต กิจกรรมหลักอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมสุขภาพโดยการป้องกันการเจ็บป่วยและพัฒนาการฝึกอบรมของพยาบาลและอาสาสมัคร กิจกรรมอื่นคือการสร้างยุวกาชาดภายในสภากาชาดซึ่งแนะนำเด็กและนักเรียนให้กับสภากาชาดด้วยหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับพวกเขาในกิจกรรมบรรเทาทุกข์เชิงปฏิบัติ