สหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติก

สหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติก (Galactic Federation of Free Alliances) เป็นหน่วยงานการปกครองในเรื่องแต่งชุดสตาร์ วอร์ส

สหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติก หรือสหพันธ์กาแลกติก (Galactic Alliance) เป็นหน่วยการปกครองกาแลกซีที่สืบทอดต่อจากสาธารณรัฐกาแลกติกใหม่ ซึ่งปกครองเนื้อที่เกือบทั้งหมดของกาแลกซี สหพันธ์กาแลกติกนี้เป็นหน่วยงานการปกครองแรกนับจากสาธารณรัฐกาแลกติกที่สามารถปกครองเนื้อที่ได้มากขนาดนี้

ประวัติ

แก้

การก่อตั้ง, ปีที่ 28 หลังยุทธการยาวิน

แก้

รวบรวมพันธมิตรทั้งกาแลกซี

แก้

ตอบโต้ยูซาน วอง

แก้

ฟื้นฟูกาแลกซี

แก้

สงครามสวอร์ม

แก้

สงครามสหพันธ์-พันธมิตรกาแลกติก

แก้

ยุคหลังสงคราม, ปีที่ 41-127 หลังยุทธการยาวิน

แก้

จักรวรรดิใหม่

แก้

ต่อต้านจักรวรรดิของเครยท์

แก้

รูปแบบการปกครอง

แก้

อำนาจบริหาร

แก้

อำนาจนิติบัญญัติ

แก้

อำนาจตุลาการ

แก้

สมาชิก

แก้

ความสัมพันธ์กับนิกายเจไดใหม่

แก้

สงครามยูซาน วอง

แก้

ยุคหลังสงคราม, ปีที่ 30-34 หลังยุทธการยาวิน

แก้

วิกฤติการณ์กิลลิก

แก้

สงครามกลางเมืองกาแลกติกครั้งที่สอง

แก้

เศรษฐกิจ

แก้

สังคมและวัฒนธรรม

แก้

กำลังทหาร

แก้

กองทัพป้องกันสหพันธ์กาแลกติก

แก้

กองยานเฮปัน

แก้

กองทัพเดนจักรวรรดิ

แก้

กองยานดาวเคราะห์

แก้

ภูมิศาสตร์

แก้

เบื้องหลัง

แก้

ชื่อ

แก้

ชื่อภาษาอังกฤษของสหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติกคือ Galactic Federation of Free Alliances ซึ่งย่อได้ว่า GFFA ตัวย่อนี้เป็นตัวย่อเดียวกันกับวลี "Galaxy Far, Far Away" ("กาแลกซีอันไกลแสนไกล") ที่หมายถึงกาแลกซีในเรื่องสตาร์ วอร์สทั้งเรื่อง และยังเป็นการอิงถึงวลีเปิดเรื่องของภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส (กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว ณ กาแลกซีอันไกลแสนไกล - A long time ago in a galaxy far, far away...) อีกด้วย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้