สหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติก

สหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติก (Galactic Federation of Free Alliances) เป็นหน่วยงานการปกครองในเรื่องแต่งชุดสตาร์ วอร์ส

สหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติก หรือสหพันธ์กาแลกติก (Galactic Alliance) เป็นหน่วยการปกครองกาแลกซีที่สืบทอดต่อจากสาธารณรัฐกาแลกติกใหม่ ซึ่งปกครองเนื้อที่เกือบทั้งหมดของกาแลกซี สหพันธ์กาแลกติกนี้เป็นหน่วยงานการปกครองแรกนับจากสาธารณรัฐกาแลกติกที่สามารถปกครองเนื้อที่ได้มากขนาดนี้

ประวัติแก้ไข

การก่อตั้ง, ปีที่ 28 หลังยุทธการยาวินแก้ไข

รวบรวมพันธมิตรทั้งกาแลกซีแก้ไข

ตอบโต้ยูซาน วองแก้ไข

ฟื้นฟูกาแลกซีแก้ไข

สงครามสวอร์มแก้ไข

สงครามสหพันธ์-พันธมิตรกาแลกติกแก้ไข

ยุคหลังสงคราม, ปีที่ 41-127 หลังยุทธการยาวินแก้ไข

จักรวรรดิใหม่แก้ไข

ต่อต้านจักรวรรดิของเครยท์แก้ไข

รูปแบบการปกครองแก้ไข

อำนาจบริหารแก้ไข

อำนาจนิติบัญญัติแก้ไข

อำนาจตุลาการแก้ไข

สมาชิกแก้ไข

ความสัมพันธ์กับนิกายเจไดใหม่แก้ไข

สงครามยูซาน วองแก้ไข

ยุคหลังสงคราม, ปีที่ 30-34 หลังยุทธการยาวินแก้ไข

วิกฤติการณ์กิลลิกแก้ไข

สงครามกลางเมืองกาแลกติกครั้งที่สองแก้ไข

เศรษฐกิจแก้ไข

สังคมและวัฒนธรรมแก้ไข

กำลังทหารแก้ไข

กองทัพป้องกันสหพันธ์กาแลกติกแก้ไข

กองยานเฮปันแก้ไข

กองทัพเดนจักรวรรดิแก้ไข

กองยานดาวเคราะห์แก้ไข

ภูมิศาสตร์แก้ไข

เบื้องหลังแก้ไข

ชื่อแก้ไข

ชื่อภาษาอังกฤษของสหพันธรัฐพันธมิตรอิสระกาแลกติกคือ Galactic Federation of Free Alliances ซึ่งย่อได้ว่า GFFA ตัวย่อนี้เป็นตัวย่อเดียวกันกับวลี "Galaxy Far, Far Away" ("กาแลกซีอันไกลแสนไกล") ที่หมายถึงกาแลกซีในเรื่องสตาร์ วอร์สทั้งเรื่อง และยังเป็นการอิงถึงวลีเปิดเรื่องของภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส (กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว ณ กาแลกซีอันไกลแสนไกล - A long time ago in a galaxy far, far away...) อีกด้วย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข