สหประชาชาติจำลอง

สหประชาชาติจำลอง (อังกฤษ: Model United Nations; รู้จักอย่างไม่เป็นทางการในนามของ Model UN หรือ MUN) เป็นการจำลองทางการศึกษาของสหประชาชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการเมือง การสื่อสารให้ได้ผล โลกาภิวัตร และการทูตในหลายๆ ด้าน ใน MUN นักเรียนสวมบทบาทเป็นนักการทูตของต่างประเทศ และเข้าร่วมการประชุมจำลองของหน่วยงานระหว่างภาครัฐ (IGO) ผู้เข้าร่วมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศหนึ่ง และสวมบทบาทเป็นนักการทูต สำรวจประเด็นนานาชาติ โต้วาที ไตร่ตรอง ปรึกษา และพัฒนาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาระดับโลก

การสัมนาสหประชาชาติจำลองในสตุตการ์ต ประเทศเยอรมนี

การจำลองแก้ไข

ในระหว่างการจำลอง ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ทักษะในการสื่อสารที่หลากหลายและการวิเคราะห์ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับนโยบายของประเทศของตน ทักษะเหล่านี้ ได้แก่ การปราศัยในที่สาธารณะ การสื่อสารในกลุ่มเล็กๆ การค้นหา การวิเคราะห์นโยบาย การฟังอย่างคล่องแคล่ว การเจรจา การแก้ไขความคัดแย้ง การบันทึกโน้ต และ กลวิธีในการเขียน

ภาษาแก้ไข

การจำลองเป็นไปในหลายภาษา รวมถึงภาษาทั้งหกภาษาทางการของสหประชาชาติ (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย และ ภาษาอาหรับ) เนื่องจาก MUN ถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา และผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สหรัฐฯ การจำลองส่วนใหญ่จึงเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การสัมมนาบางครั้ง ก็เป็นไปในสองหรือสามภาษา ตัวอย่างเช่น ในประเทศเม็กซิโก และ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ การสัมมนาส่วนใหญ่เป็นไปในภาษาสเปน และ ภาษาอังกฤษ ใน ประเทศแคนาดา มีการใช้ทั้ง ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอังกฤษ การสัมมนาบางครั้ง เช่นใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ก็ได้มีการจัดขึ้นถึงสามภาษา และในประเทศนิวซีแลนด์ ก็ถูกจัดขึ้นในภาษาเมารี เพื่อให้ความยุติธรรมแก่ชนพื้นเมืองท้องถิ่น

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข