สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์

สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ ผู้แปลภาษาสเปนอย่างเป็นทางการ โดยการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีสเปนและละตินอเมริกัน

การศึกษาแก้ไข

ผลงานด้านวิชาการแก้ไข

  • คู่มือกระจายคำกริยา (ผลงานร่วมกับเอ๊ดดูอาร์โด โดมิงเกซ ซูเรีย), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
  • ภาษาสเปนเรียนเร็ว ฉบับไทยเที่ยวสเปน (ผลงานร่วมกับรัศมี กฤษณมิษ และวิภาดา เพ็ชรรักษ์), โรงพิมพ์ฟ้าอภัย, 2544.
  • ภาษาสเปนพื้นฐาน 3, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
  • พจนานุกรมสเปน – ไทย (ผลงานวิจัยร่วมกับรัศมี กฤษณมิษ และวิภาดา เพ็ชรรักษ์), โรงพิมพ์ฟ้าอภัย, 2542.
  • พจนานุกรมไทย - สเปน (ผลงานวิจัยร่วมกับรัศมี กฤษณมิษ, วิภาดา เพ็ชรรักษ์ และสถาพร ทิพยศักดิ์), โรงพิมพ์ฟ้าอภัย, 2540.

ผลงานด้านวรรณกรรมแก้ไข

  • ผลงานแปลเรื่อง ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน จากภาษาสเปน - El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2548.
  • ผลงานแปลเรื่อง หนิ่งงุ้นโน่ จากภาษาสเปน - Historías de Ninguno, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2539.
  • ผลงานแปลเรื่อง โลกของเธอ บิเบียน่า จากภาษาสเปน - Bibiana y su mundo, โรงพิมพ์ฟ้าอภัย, 2540. (ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ระดับมัธยมปลาย)
  • ผลงานแปลเรื่อง โบนี่ มาร๎ติน (เกือบจะ) โชคร้ายที่เกิดมารวย จากภาษาสเปน - La Leyenda de Boni Martín, โรงพิมพ์ฟ้าอภัย, 2542

เกียรติคุณแก้ไข

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับ Isabel la Católica (อิซาเบล ลา กาตอลิก้า) นับเป็นเครื่องราชฯ สูงสุดที่ประเทศสเปนจะมอบให้แก่ผู้ทำคุณงามความดีด้านวัฒนธรรม