สวัสดีคุณครู

สวัสดีคุณครู เป็นละครโทรทัศน์แนว ดราม่า โดยนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 3 ครั้ง

สวัสดีคุณครู
ประเภทดราม่า
เขียนโดยบทประพันธ์

กำกับโดยพ.ศ. 2529 :

พ.ศ. 2541 :
อภิชาต โพธิไพโรจน์
นำโชค แดงพุด
พ.ศ. 2550 :
ตระกูล อรุณสวัสดิ์
แสดงนำละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2529

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2541
นุติ เขมะโยธิน
ปรายฟ้า สิริวิชชา
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2550
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ธัญญาเรศ เองตระกูล
โชคชัย บุญวรเมธี
จิตตาภา แจ่มปฐม
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2529 : ตอน
พ.ศ. 2541 : ตอน
พ.ศ. 2550 : ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2529 :

พ.ศ. 2541 :
กิตติ อัครเศรณี
พ.ศ. 2550 :
สรวงสุดา ชลลัมพี
ณัฐวุฒิ ชลลัมพี
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 9 (พ.ศ. 2529)
ช่อง 7 (พ.ศ. 2541)
ช่อง 3 (พ.ศ. 2550)
ออกอากาศพ.ศ. 2529 :
พ.ศ. 2529พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2541 :
พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2550 :
16 มีนาคม พ.ศ. 2550-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยบริษัท จำกัด จากบทประพันธ์และบทโทรทัศน์ของ ผู้จัดละครและกำกับการแสดงโดย นำแสดงโดย ออกอากาศทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.00 น. ทางช่อง 9

ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2541 สร้างโดยบริษัท จำกัด จากบทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร และบทโทรทัศน์ น้องนุช ชวาลา ผู้จัดละครและกำกับการแสดงโดย อภิชาต โพธิไพโรจน์, นำโชค แดงพุด นำแสดงโดย นุติ เขมะโยธิน, ปรายฟ้า สิริวิชชา ออกอากาศทุกจันทร์-อาทิตย์ เวลา 18.30 - 19.25 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยสีกองทัพบกช่อง 7

และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2550 สร้างโดยบริษัท ชลลัมพี โปรดักชั่น จำกัด จากบทประพันธ์ของ พร น้ำเพชร และบทโทรทัศน์ เบญจมาศ ตาลหิรัญรัตน์, อภิวัฒน์ เล่าสกุล, หทัยรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ ผู้จัดละครและกำกับการแสดงโดย กำกับการแสดงโดย ตระกูล อรุณสวัสดิ์ นำแสดงโดย ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, ธัญญาเรศ เองตระกูล, กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข, จิตตาภา แจ่มปฐม ออกอากาศทุกจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 - 19.45 น. ทางช่อง 3

เนื้อเรื่องแก้ไข

นักแสดงในครั้งต่างๆแก้ไข

ปี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550
สถานีออกอากาศ ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3
ชื่อเรื่อง สวัสดีคุณครู สวัสดีคุณครู สวัสดีคุณครู
วันเวลาออกอากาศ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 21.00 – 21.00 น.
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 18.30 - 19.25 น.
วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 19.00 - 19.45 น.
ผู้จัดละคร ชลลัมพี โปรดักชั่น
ผู้กำกับการแสดง อภิชาต โพธิไพโรจน์
นำโชค แดงพุด
ตระกูล อรุณสวัสดิ์
ผู้ขับร้องเพลงนำ แจ็ค อิสชื่น ลิฟท์กับออย
บทการแสดง น้องนุช ชวาลา เบญจมาศ ตาลหิรัญรัตน์
อภิวัฒน์ เล่าสกุล
หทัยรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
ครูทินกร อานนสังข์ นุติ เขมะโยธิน ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ครูระริน สาวิตรี สามิภักดิ์ ปรายฟ้า สิริวิชชา ธัญญาเรศ เองตระกูล
เทพพนม ธนะรัตน์ ลิขิตวาณิชกุล กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธุ์สุข
สิริญ/จ่อย อัสรีนา ถมยาปริวัฒน์ จิตตาภา แจ่มปฐม
สันติ สุดหทัย ชมพนา ศิวัช คูสกุลธรรม
ศรทอง สุรชัย แสงอากาศ โชคชัย บุญวรเมธี
สงคราม จิระ จันทร์ทอง
แม่ของครูระรินและวิ สมฤทัย กล่อมน้อย ดวงตา ตุงคะมณี
รองผู้ว่าสันธาน (พ่อของสันติ) ไพโรจน์ ใจสิงห์ ภาณุเดช วัฒนสุชาติ
สหเทพ (พ่อของเทพพนมและน้อยหน่า) พอเจตน์ แก่นเพชร สถาพร นาควิไลโรจน์
ครูสมัคร (ครูฝ่ายปกครอง) ชลิต เฟื่องอารมย์ โจโจ้ ไมอ๊อคชิ
สาธิต กิตติพันธ์ พุ่มสุโข พิชพงศ์ โสมกุล
สมชาย นิติ สัมมาทรัพย์ ปภาวิน หงษ์ขจร
เชอร์รี่ จุฑามาศ จันทรศร นิธิอนันตภร เกตุกินรี สุขจินดาทอง
กานต์ดา (แม่ของเทพพนมและน้อยหน่า) เพชรลดา ชลาดล วิรดา สุทธิชื่น
ครูประชา สรนันท์ ร.เอกวัฒน์ ญาณี ตราโมท
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหเทพวิทยา สุเชาว์ พงษ์วิไล หทัยทิพย์ สีสังข์
วรรณกิตย์ ศิริพุฒ
ต้นศักดิ์ เรืองฤทธิ์ วิศมล
ลูกน้องนายต้นศักดิ์
คนรับใช้บ้านคุณสหเทพ ธัญพร วรประทีป สุชญา สมทรัพย์
ปนัดดา โกมารฑัต
กุลนิษฐ์ เจริญอินทร์
มะลิวัลย์ ศรีสมัย
ธนากร ปาตัน
กิตติศักดิ์ ชีวสัจจากุล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี
สาวิตรี อินทรโชติ
รณรงค์ บูรณัติ
ปริญญา จันทร
อมิดดา ชินสำเร็จ
จตุรงค์ หลำสาคร
ฉันทชาติ โกสิยพันธ์
ฆธาวุธ ปิ่นทอง
หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์
ราตรี วิทวัส
โกมุท จิตต์โกมุท
วชิรพจน์ บุรพรัตน์
พรรณวิภา ศรีวิไล
อรุโณทัย จิตตรีขันฒ์
วาสนา วรรณวงศ์
อาภาพร กรทิพย์
วชิรพจน์ บุรพรัตน์
มนต์ชัย ภราดรบัญชา
นักแสดงรับเชิญ
พ่อของสิริญ (เจ้าของค่ายมวย ส.สทศักดิ์) สามารถ พยัคฆ์อรุณ กลศ อัทธเสรี
ดนัย บุษปะเกศ คมกฤช ยุตติยงค์
วิ (น้องสาวของครูระริน) หนึ่งฤทัย นาแล ปาริฉัตร เบญจมสิทธิ์
น้อยหน่า เด็กหญิงรุจีรัตน์ เรือนประภัสสร เด็กหญิงภัชธร ธนวัฒน์
กรรณิการ์ กัญญาวุฒิ
ครูวันนี ปทุมวดี โสภาพรรณ ชลมารค ธ.เชียงทอง
ครูระรินวัยเด็ก
วิวัยเด็ก

เพลงประกอบละครแก้ไข

พ.ศ. 2529
  • เพลง ศิลปิน (เพลงเปิด)
  • เพลง ศิลปิน (เพลงปิด)
  • เพลง ศิลปิน (เพลงปิด)
พ.ศ. 2541
  • เพลง แด่ครูด้วยดวงใจ ศิลปิน แจ็ค อิสชื่น (เพลงเปิด)
  • เพลง ศิลปิน (เพลงปิด)
พ.ศ. 2550

งานสร้างแก้ไข

การตอบรับแก้ไข

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

ละครที่มีเนื้อหาเดียวกันแก้ไข

ลำดับรายการโทรทัศน์แก้ไข

ช่อง 9: ละครวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 21:00 - 22:00 น.
ก่อนหน้า สวัสดีคุณครู ถัดไป
ยอดรักนักสืบ กาหลงฝูง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 18.30 - 19.25 น.
ก่อนหน้า สวัสดีคุณครู ถัดไป
ผู้หมวดป๊อกแป๊ก เพลงใบไม้ร่วง
ไทยทีวีสีช่อง 3: ละครวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 19.00 - 19.45 น.
ก่อนหน้า สวัสดีคุณครู ถัดไป
กิ่งกาหลง เหตุเกิดในครอบครัว

อ้างอิงแก้ไข