สวัสดิ์ โชติพานิช

สวัสดิ์ โชติพานิช (เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ. 2474) อดีตประธานศาลฎีกา อดีตกรรมการการเลือกตั้ง[3] ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่มีอำนาจตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ หรือเห็นชอบโดยบุคคลในคณะรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง โดยผลการปฏิรูปการปกครอง ตามประกาศ คปค.ฉบับที่ 23 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549 ต่อมานายสวัสดิ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10,กฎหมายสาธารณสุข) ในปัจจุบัน

สวัสดิ์ โชติพานิช
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.
ประธานศาลฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า โสภณ รัตนากร
ถัดไป ประมาณ ชันซื่อ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2528[1] – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533[2]
ก่อนหน้า เธียร เจริญวัฒนา
ถัดไป ประมาณ ชันซื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ. 2474 (89 ปี)
จังหวัดพัทลุง ประเทศสยาม
คู่สมรส คุณหญิงนงเยาว์ โชติพานิช

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/154/3.PDF
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/217/8936.PDF
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 113 ง วันที่ 3 ธันวาคม 2540 หน้า 3
  4. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2528" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (12): 2. 27 มกราคม 2529. Check date values in: |date= (help)
  5. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2525" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (184): 41. 17 ธันวาคม 2525. Check date values in: |date= (help)
  6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2543" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (26): 2. 21 ธันวาคม 2543. Check date values in: |date= (help)
  7. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2548" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (6): 1. 5 พฤษภาคม 2548. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข