สวัสดิ์ มหาผล เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวัสดิ์ มหาผล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502
นายกรัฐมนตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ก่อนหน้าวิบูลย์ ธรรมบุตร
ถัดไปพลเอก สุรจิต จารุเศรนี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2454
จังหวัดศรีสะเกษ
เสียชีวิต26 สิงหาคม พ.ศ. 2502 (48 ปี)
คู่สมรสมณีพรรณ มหาผล

ประวัติ

แก้
 
สวัสดิ์ มหาผล ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

สวัสดิ์ มหาผล เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2454 ที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนทุนที่โรงเรียนป่าไม้ เมืองปินมานา ประเทศพม่า ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี)[1]

สวัสดิ์ มหาผล สมรสกับนางมณีพรรณ (บัณฑุวงศ์) มหาผล

การทำงาน

แก้

สวัสดิ์ มหาผล เข้ารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2475 ในตำแหน่งผู้ช่วยนายด่านป่าไม้อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ในปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นป่าไม้จังหวัดสุโขทัย และเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นป่าไม้เขตปราจีนบุรี (พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2486)[2] ป่าไม้เขตลำปาง (พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2493) ประจำกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2496) เป็นข้าหลวงตรวจการป่าไม้ภาคเหนือ (พ.ศ. 2496) และลาออกจากราชการกรมป่าไม้ในปีเดียวกัน เพื่อไปปฏิบัติงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้จัดการแผนกไม้สัก ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2502)

สวัสดิ์ มหาผล เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ระหว่างปี พ.ศ. 2499 จนถึงปี พ.ศ. 2502

ในปี พ.ศ. 2502 เขาได้ออกจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[3] และในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เขาจึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่งอีกด้วย

สวัสดิ์ มหาผล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2502 ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-07. สืบค้นเมื่อ 2020-04-07.
  2. รายนามผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ภาค-เจ้าพนักงานป่าไม้เขต-ป่าไม้เขตปราจีนบุรี
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๑๔ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก สุรจิต จารุเศรนี)