สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 9 ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ 162 ไร่ 294 ตารางวา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2532

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา
ประเภทสวนสาธารณะ
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
พื้นที่162 ไร่
เปิดตัว24 สิงหาคม พ.ศ. 2532
ผู้ดำเนินการเทศบาลเมืองพังงา
สถานะทุกวัน

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ เทศบาลเมืองพังงา ต้นไม้ประจำสวน คือ ตะเคียนทอง

ลักษณะของสวน แก้ไข

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา ส่วนหนึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมของเทศบาลเมืองพังงา ณ บริเวณที่เรียกว่า "ถ้ำคูหาสวรรค์" เป็นพื้นที่กลางเมืองสามารถมองเห็น "เขาช้างหมอบ" สัญลักษณ์ของจังหวัด บริเวณสวนมีไม้ใหญ่เดิมซึ่งเป็นไม้ป่าขึ้นร่มรื่น มีการปลูกพรรณไม้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม ภายในสวนมีสระน้ำที่เกิดจากการแตกแยกของผิวดินตามธรรมชาติมีน้ำเป็นน้ำทะเล มีการสร้างสะพานข้ามลำธาร เขาหินปูนในบริเวณนี้มีถ้าหลายแห่ง ภายในมีหินงอกหินย้อย ในถ้ำมีลำธารไหลลอดถำทั้งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็มที่เกิดจากการขึ้นลงของน้ำทะเล ทำให้มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่หลากหลาย มีการสร้างสะพานข้ามลำธารระหว่างถ้ำให้เชื่อมต่อกัน

หินของภูเขามีสีและลวดลายแปลกและมีฝูงลิงอาศัยอยู่ ภายในถ้ำฤษีสวรรค์มีรอยจารึกพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 พระนานามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐานอยู่บนผนังถ้า พระมาภิไธยและพระนามาภิไธยนี้ได้จารึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดพังงาและทรงแวะเยี่ยมสวนนี้

พระราชานุสาวรีย์ แก้ไข

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐานในสวนแห่งนี้

พรรณไม้ในสวนสมเด็จฯ แก้ไข

  • ปาล์มหลากหลายชนิด
  • ไทรทอง
  • เฟิร์นหายาก
  • สลัดไดป่า
  • ปลาไหลเผือก

สัตว์ที่พบในสวนสมเด็จฯ แก้ไข

  • ลิงลม
  • ลิงแก้มแดง
  • เต่า
  • ปลาหายาก

อ้างอิง แก้ไข