สวนนกกรุงกัวลาลัมเปอร์

สวนนกกัวลาลัมเปอร์ (มลายู: Taman Burung Kuala Lumpur) ตั้งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ เป็นสถานจัดแสดงสวนนกหลายพันธุ์ต่างๆ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย

นกแก้วในสวนนก

อ้างอิงแก้ไข