สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 2002

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นอร์เวย์ 13 5 7 25
2 เยอรมนี 12 16 8 36
3 สหรัฐ 10 13 11 34
4 แคนาดา 7 3 7 17
5 รัสเซีย 5 4 4 13
6 ฝรั่งเศส 4 5 2 11
7 อิตาลี 4 4 5 13
8 ฟินแลนด์ 4 2 1 7
9 เนเธอร์แลนด์ 3 5 0 8
10 ออสเตรีย 3 4 10 17
11 สวิตเซอร์แลนด์ 3 2 6 11
12 โครเอเชีย 3 1 0 4
13 จีน 2 2 4 8
14 เกาหลีใต้ 2 2 0 4
15 ออสเตรเลีย 2 0 0 2
16 เช็กเกีย 1 2 0 3
17 เอสโตเนีย 1 1 1 3
18 สหราชอาณาจักร 1 0 1 2
19 สวีเดน 0 2 5 7
20 บัลแกเรีย 0 1 2 3
21 ญี่ปุ่น 0 1 1 2
22 โปแลนด์ 0 1 1 2
23 เบลารุส 0 0 1 1
24 สโลวีเนีย 0 0 1 1
รวม 80 76 78 234