สริน ชาก (เขมร: សារិន ឆាក; 2 มกราคม ค.ศ. 1922 – ค.ศ. 1979) เป็นรัฐบุรุษและฑูตชาวกัมพูชา[1] และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1975 จนถึงวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1976 สริน ชากจบการศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปารีสในปี ค.ศ. 1966 จากการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง พรมแดนกัมพูชา (Les frontières du Cambodge)[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Sarin Chhak bio" (PDF).
  2. "Border expert's fate a mystery".