สราวุฒิ อยู่วิทยา

สราวุฒิ อยู่วิทยา เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เป็นบุตรชายคนเล็กของเฉลียว อยู่วิทยา และภรรยาคนที่ 2 นางภาวนา หลั่งธารา โดยมีพี่น้องอยู่ด้วยกันอีก 5 คน ได้แก่ นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา, นายจิราวัฒน์ อยู่วิทยา, นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา, นางสาวสุปรียา อยู่วิทยา และนางสาวนุชรี อยู่วิทยา[1]

สราวุฒิ อยู่วิทยา
เกิด4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
อาชีพนักธุรกิจ

สราวุฒิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[2]

โดยปัจจุบันถือว่าสราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงานของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด กับ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด[3]

อ้างอิงแก้ไข