สม จาตุศรีพิทักษ์

ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์ (เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2483 [1]) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บริหารบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ธนาคารสยาม (เดิมคือ ธนาคารเอเชียทรัสต์) และกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย [2] เป็นพี่ชายของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ [3][4]

สม จาตุศรีพิทักษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ถัดไป ศุภชัย พานิชภักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2483 (79 ปี)

สมเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน [5] จบการศึกษาจากโรงเรียนเผยอิง [2] โรงเรียนวัดบพิตรพิมุข จบปริญญาตรีสาขาบัญชีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ต่อมาจึงสอบได้ทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ และปริญญาเอกบริหารธุรกิจด้านการเงิน จากสเตตยูนิเวอร์ซิตีออฟนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา [1] และกลับเข้าทำงานที่บริษัทเดิมจนได้รับตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร ในบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ [6] จากนั้นได้เข้าสู่วงการธนาคารจากการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารธนาคารสยาม และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทย เมื่อ พ.ศ. 2530 [6] ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. 2540 ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ [7][8]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[9]บุตรชายของเขา นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ประวัติและผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์
 2. 2.0 2.1 ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
 3. "อุตตม"ชูสโลแกนรวมใจไทยชาติพัฒนา"ประชา(ดร.)สมคิด..." กรุงเทพธุรกิจ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 4. Thaksin's trio plays entrepreneurs tune
 5. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ "นกบินสูงเพราะแรงลมส่ง นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2529
 6. 6.0 6.1 "ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ "นกบินสูงได้เอง…อาจไม่มีลมส่ง?" นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2531
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
 8. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 9. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 10. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๘๘