เปิดเมนูหลัก

สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)[1] อดีตปลัดกระทรวงการคลัง [2]

สมใจนึก เองตระกูล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
ถัดไป นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 เมษายน พ.ศ. 2487
ประเทศไทย
คู่สมรส นางนุชนารถ เองตระกูล (สกุลเดิม สร้อยสุวรรณ)
ศาสนา พุทธ


ประวัติแก้ไข

นายสมใจนึก เองตระกูลเป็นบุตรของนายวิชัยเองตระกูล และ นางนิดา เองตระกูล นักธุรกิจโรงเลื่อยและจัดสรรที่ดิน เจ้าของตลาดดินแดงเมื่อ 40 กว่าปีก่อน และเจ้าของสนามกอล์ฟ [3]สมรสกับ นางนุชนารถ เองตระกูล มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน คือ ร้อยโทสัณชัย เองตระกูล และนางสาวสินีนารถ เองตระกูล

การศึกษาแก้ไข

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2528 สารวัตรศุลกากร 8 ผู้อำนวยการกองควบคุมยานและสินค้า กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2528 สารวัตรศุลกากร 8 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 (จ.สงขลา) กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2529 สารวัตรศุลกากร 8 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2530 นักบริหาร 9 รองอธิบดีกรมศุลกากร (ฝ่ายปราบปราม)
 • พ.ศ. 2534 ผู้ตรวจราชการ 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2535 นักบริหาร 10 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2536 นักบริหาร 10 อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • พ.ศ. 2539 นักบริหาร 10 อธิบดีกรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2540 นักบริหาร 10 อธิบดีกรมศุลกากร
 • พ.ศ. 2543 นักบริหาร 11 ปลัดกระทรวงการคลัง

การอบรม/ดูงาน/สัมมนา การดูงานต่างประเทศแก้ไข

 • พ.ศ. 2532 งานศุลกากรของกรมศุลกากร ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2534 เทคนิคและมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการค้า ยาเสพติดและดำเนินการกับผู้สมคบและการยึดทรัพย์สินที่ได้ จากการค้ายาเสพติด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2535 การป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลภาษีมูลค่าเพิ่มการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด และการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการสืบสวนป้องกันและปราบปราม ณ ประเทศ อังกฤษ
 • พ.ศ. 2537 การปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตเขตอัลเบอร์ต้า ณ ประเทศแคนาดา
 • พ.ศ. 2540 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Refund) ให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์

ตำแหน่งพิเศษแก้ไข

 • ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
 • ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
 • กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท แอดมิราลี่ ประเทศไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • อดีตประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข