พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี (อังกฤษ: Edward the Martyr หรือ Eadweard II หรือ St Edward the Martyr) (ราว ค.ศ. 962 - 18 มีนาคม ค.ศ. 978 ) เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์เวสเซ็กซ์ของราชอาณาจักรอังกฤษ

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี
Edward the Martyr - MS Royal 14 B VI.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งชนอังกฤษ
ราชวงศ์ เวสเซ็กซ์
ครองราชย์ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 975 - 18 มีนาคม ค.ศ. 978
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าเอเธล์เรดที่ 2
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ ราว ค.ศ. 962
สวรรคต วันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 978
ปราสาทคอร์ฟ, มลฑลดอร์เซ็ท ในอังกฤษ
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบ
พระราชมารดา เอเธลฟรีด หรือ วูลฟธรีด
นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญเอ็ดเวิร์ดมรณสักขี
นิกาย โรมันคาทอลิก

ออร์ทอดอกซ์
แองกลิคัน

วันประกาศ 1001
วันฉลอง 18 มีนาคม
สัญลักษณ์ คนสวมมงกุฏและเสื้อคลุมอย่างกษัตริย์, คนถือกริช, ถ้วย, มีเหยี่ยวเกาะ, คธา หรือ ดาบ
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดมรณสักขีเสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ค.ศ. 962 เชื่อกันว่าเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดการ์ผู้รักสงบและพระนางเอเธลฟรีดหรือวูลฟธริธ และทรงราชย์ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 975 จนกระทั่งถูกปลงพระชนม์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 978 ที่ปราสาทคอร์ฟ, มลฑลดอร์เซ็ท ในอังกฤษ สิทธิในการสืบราชบัลลังก์ของพระองค์ถูกท้าโดยผู้สนับสนุนของพระเจ้าเอเธล์เรดที่ 2 หรือ “พระเจ้าเอเธล์เรดผู้ไม่พร้อม” (Ethelred the Unready) แต่จากการหนุนหลังโดยบาทหลวงดันสตันแห่งกลาสตันบรี (Dunstan of Glastonbury) ผู้ต่อมาเป็นบิชอปแห่งวูสเตอร์ ทำให้ทรงถูกยอมรับโดยสภาวิททัน (Witan หรือ Witenagemot) และทรงได้รับการสวมมงกุฏเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยหลวงพ่อดันสตันและออสวอลด์ อาร์ชบิชอปแห่งยอร์ก (นักบุญออสวอลด์แห่งวูสเตอร์)

รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยที่สั้นที่เป็นช่วงเวลาเพียงไม่ถึงสามปีที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของผู้อ้างตัวในสิทธิในราชบัลลังก์จากหลายฝ่าย พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดถูกปลงพระชนม์ที่ปราสาทคอร์ฟในมณฑลดอร์เซ็ท โดยผู้รับใช้ของพระมารดาเลี้ยงพระชนนีพระราชินีเอลฟธริธ แห่งอังกฤษ (พระมเหสีองค์ที่สองหรือสามของพระเจ้าเอ็ดการ์) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 978 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงได้รับนามว่า “ผู้พลีชีพ” (Martyr) เพราะการสวรรคตของพระองค์เป็นการสวรรคตที่ทารุณ โดยผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์ที่เป็นผู้ไม่เคร่งศาสนาเท่าใด นอกจากนั้นก็มักจะแสดงพระองค์ว่าเป็นผู้พิทักษ์คริสตจักร พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงได้รับการสถาปนาให้เป็น “นักบุญ” เพียง 23 ปีหลังจากการเสด็จสวรรคต จากนั้นก็มีการก่อตั้งลัทธิบูชาของพระองค์กันที่แอบบีชาฟต์สบรีที่พระบรมศพถูกย้ายมาฝังเมื่อปี ค.ศ. 980 กล่าวกันว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้งที่ที่ฝังพระบรมศพของพระองค์รวมทั้งคนเป็นโรคเรื้อนที่หายหรือคนตาบอดที่หายตาบอด[1] พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดทรงเป็นนักบุญในคริสต์ศาสนาของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์, นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายอังกลิคัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Serfes, Nektarios, The Life Of Among The Saints Edward The Martyr, King Of England, Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church, สืบค้นเมื่อ 2007-09-26

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข